Mysql

Trợ giúp cài đặt mysql centos 7.2

Tôi đang cài đặt mysql centos 7.2 đã thành công, tuy nhiên khi chạy web gặp vấn đề nếu cùng một lúc truy vấn nhiều page khác nhau thì chậm và có lúc mất kết nối, nhờ các bác sử lý giúp nhé

Registration Login
Sign in with social account
or
Lost your Password?
Registration Login
Sign in with social account
or
A password will be send on your post
Registration Login
Registration