TechBlog

Tạo ứng dụng QR code Scanner nhanh chóng với thư viện ZXING

Giới thiệu ZXing là một thư viện xử lý hình ảnh mã vạch 1D / 2D mã nguồn mở được triển khai trên Java, Đây là một thư viện mạnh mẽ được rất nhiều người sử dụng vì yếu tố nhanh chóng và dễ sử dụng của nó, ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho bạn làm thế nào để sử dụng thư viện này một cách...