TechBlog

StackOverflow công bố báo cáo khảo sát Lập trình viên 2019: Python là ngôn ngữ phát triển nhất, VSCode là IDE phổ biến nhất, Elon Musk là người có ảnh hưởng nhất...

*** Ngày 10/04/2019, StackOverflow đã công bố báo cáo khảo sát Lập trình viên 2019 trên trang chủ đồng thời mail kết quả trên tới từng Lập trình viên qua email đã đăng kí account trên website.

TechBlog

Top JavaScript VSCode Extensions for Faster Development

VSCode là một editor rất phổ biến trong giới lập trình viên, đặc biệt là các lập trình viên web. Nó không chỉ nhanh, khả năng mở rộng và custom mạnh mà còn đi kèm với rất nhiều feature thú vị khác. Ngoài ra, nếu ai đã từng dùng Atom hay sublime text thì sẽ rất dễ dàng làm quen với VSCode, bới chú...