TechBlog

Tôi đã chiếm quyền admin của một trang web như thế nào? Lời cảnh báo cho những trang web đang để api mở!

Lời giới thiệu đầy ngọt ngào Một ngày đẹp trời, team của chúng tôi (Sun*$hell) được thách thức pentest cho một trang web chuẩn bị release, chính xác là còn 2 tiếng đồng hồ nữa là release. Chúng tôi đã không ngần ngại nhận lời...

TechBlog

StackOverflow công bố báo cáo khảo sát Lập trình viên 2019: Python là ngôn ngữ phát triển nhất, VSCode là IDE phổ biến nhất, Elon Musk là người có ảnh hưởng nhất...

*** Ngày 10/04/2019, StackOverflow đã công bố báo cáo khảo sát Lập trình viên 2019 trên trang chủ đồng thời mail kết quả trên tới từng Lập trình viên qua email đã đăng kí account trên website.