TechBlog

Nghiên cứu : Sự khác nhau giữa Swift và Object-C ?

Hôm nay mình sẽ cùng các bạn nghiên cứu về Swift , Về Swift định nghĩa thì ở trên mạng cũng có rất nhiều , như "Swift là một ngôn ngữ lập trình mới dành cho các nhà phát triển ứng dụng dành cho iOS và OS X. Nhiều phần của Swift sẽ rất thân quen với những người đã có kinh nghiệm lậ...