TechBlog

Tìm hiểu về Transform - thuộc tính của UIView với Swift 4

Core Animation là engine tạo ra các nội dung trực quan trên màn hình, và nó có nhiệm vụ làm điều đó càng nhanh càng tốt. Các nội dung được chia thành lớp (layer) riêng biệt và được lưu trữ trong một hệ thống được gọi là cây lớp (layer tree). Cây này hình thành nền tảng cho tất cả các đ...