TechBlog

swift protocol tutorial

Một protocol định nghĩa một kế hoạch chi tiết của phương thức, thuộc tính và nhưng yêu cầu khác để phù hợp với nhiệm vụ cụ thể hoặc một vài tính năng. Protocol có thể sau khi được chấp nhận bởi class, cấu trúc hoặc liết kê (enum) để cung cấp sự thực thi của những yêu cầu đó. Giao thức có t...

TechBlog

Xây dựng hệ thống cho mượn thiết bị đơn giản trong công ty

0. Khởi nguồn Tôi nghĩ rằng việc tạo ra các sản phẩm từ ý tưởng của cá nhân và đem lại lợi ích cho mọi người luôn là điều đáng được hoan nghênh, khen ngợi nhất. Tuy nhiên do nhiều yếu tố, các thành viên thường ít khi triển khai và đưa những ý tưởng của mình vào giai đoạn thực hiện....

TechBlog

[Xcode] Cách Confirm UI Design mà không cần build trên từng simulator khác nhau.

Trong quá trình phát triển IOS app trên xcode, việc support nhiều kích cỡ màn hình trên các devices rõ ràng là hết sức quan trọng, mặc dù đã sử dụng AutoLayout để settings nhưng đôi khi UI Design vẫn hiển thị không theo ý muốn của mình :(. Do đó việc confirm về UI Design trên các màn...

TechBlog

Sử dụng size classes trong cách bố trí thích nghi (Adaptive layout)

HIện nay độ rộng màn hình của các sản phẩm Apple ngày càng đa dạng. Vì vậy phát sinh ra một nhu cầu đó là phải có một phương pháp để bố trí các component thích nghi với các độ rộng màn hình khác nhau. Và đó là lý do ra đời của size classes và autolayout. Thông thường chúng ta mới chỉ biết...