TechBlog

Swift_Tetris game - part 5

Thiết lập các rule cho trò chơi Các phần trước ta đã thiết lập gần như đầy đủ các thuộc tính và phương thức về giao diện cho game, đồng thời đã tạo chuyển động cho các khối hình. Và chuyển động như thế nào cho hợp lý và điều khiển các chuyến động ra sao thì ta sẽ thực hiện trong bài này....

TechBlog

Swift_Tetris game - part 4

Tạo chuyển động rơi cho khối Block Trong phần 3, chúng ta đã thiết lập các thuộc tính về hình dạng và màu sắc cho các block. Trông đã thú vị hơn rất nhiều đúng không. Bài này ta sẽ thực hiện việc xử lý cho các khối hình này rơi xuống theo ý user để ghi điểm. Để làm được việc này, trước t...