TechBlog

Generics swift

GENERICS LÀ GÌ Generics là một trong những tính năng mạnh mẽ nhất của Swift, và phần lớn các thư viện chuẩn Swift được xây dựng với mã generic. Trong thực tế, chúng ta đã sử dụng thường xuyên. Ví dụ, kiểu Array và Dictionary của Swift là cả 2 tập hợp generic. Chúng ta có t...