TechBlog

Cảm nhận đầu tiên của bạn về Swift với Playgrounds

Bây giờ bạn đã xác định được mọi thứ bạn cần để bắt đầu phát triển app iOS, tôi sẽ trả lời một số câu hỏi phổ biến khác từ những người mới bắt đầu trước khi chuyển sang chủ đề mới. Có nhiều người đã hỏi tôi về những kỹ năng cần thiết đề phát triển một ứng dụng iOS. Chúng ta có thể tóm...

TechBlog

Lazy var trong iOS Swift

Trong khi phát triển ứng dụng iOS, chắc chắn rằng các dev quan tâm rất nhiều về dung lượng bộ nhớ mà ứng dụng sử dụng. Nếu ứng dụng là một ứng dụng phức tạp, thì vấn đề bộ nhớ sẽ là một thách thức lớn đối với các dev.  Vì vậy, các dev của chúng ta phải rất cẩn thận khi viết code...