TechBlog

[Android] [Rxjava2]  [RxAndroid] Phần 1 - observeOn/subscribeOn Là gì

Đôi Lời Rxjava , RxAndroid là một trong những kiến thức quan trọng của một lập trình viên Android Nhưng nó không dễ để tiếp cận với những người mời bắt đâu nên hi vọng qua bài viết này mọi người sẽ hiểu hơn về Rxjava và cũng giúp các bạn không mất quá nhiều thời gian trong nhữn...