TechBlog

Python vs Ruby

Khi mới bắt đầu làm quen với CNTT chắc hẳn không chỉ riêng mình mà rất nhiều bạn khác sẽ đều có một điều luôn trăn trở. Đó là mình nên bắt đầu từ đâu và với ngôn ngữ lập trình nào. Đứng trước điều đó, theo suy nghĩ đơn giản chúng ta sẽ...