TechBlog

Hook methods trong Ruby

Triết lý của Ruby là lập trình hạnh phúc (programmer happiness). Ruby tin tưởng mạnh mẽ vào điều đó (programmer happiness) và nó đã cung cấp nhiều cách khác nhau để đạt được. Metaprogramming cung cấp cho các lập trình viên cách để viết dynamic code. Đa luồng cung cấp cho các lập trình một cách th...

TechBlog

Gợi ý từ khóa tìm kiếm với jQuery UI Autocomplete trong Rails

Autocomplete để làm gì? Cơ bản autocomplete là 1 widget giúp người sử dụng nhanh chóng tìm kiếm và lựa chọn từ một danh sách các kết quả có sẵn, theo keywords nhập vào, thay vì phải điền đầy đủ các ký tự vào trong textbox như bình thường. Các bạn có thể tham khảo source code về autocom...