TechBlog

Charting with Chartkick

Giới Thiệu Về Chartkick Chartkick là một thư viện dùng để vẽ các biểu đồ cho các ứng dụng Ruby(Rails). Chartkick được xây dựng bởi Andrew Kane. Chartkick được hỗ trợ bởi hầu hết các trình duyệt phổ biến hiện nay như chrome, firefox... Các thư viện mà Chartkick dùng để vẽ bi...

TechBlog

Tối ưu hóa truy vấn từ database in rails

Khi làm việc với những project nhỏ, người lập trình thường ít để ý đến việc tối ưu hóa tốc độ truy vấn khi lấy dữ liệu từ database do lượng data nhỏ, số lượng table trong database còn ít, nên tốc độ nhanh hay chậm người lập trình khó nhận biết được. Tuy nhiên, khi làm việc với 1 project lớn hơn,...