Ruby on rails tags

TechBlog

5 bước để thêm Remote Modal vào ứng dụng Rails

Thỉnh thoảng, trong các dự án, đôi khi mình phải làm việc với các remote modal, và để tạo được nó thì phải tốn khá nhiều effort cho việc viết javascript, và giả sử trong ứng dụng của bạn nhiều màn hình phải sử dụng remote modal, thì việc phải viết nhiều file javascript như vậy thật sự là bất tiện...