Ruby on rails tags

TechBlog

Hiểu rõ hơn về Transaction trong Rails

Hi cả nhà, thời gian gần đây đang làm một dự án và đụng phải 1 task xử lý deadlock(hy vọng là sẽ có thời gian để viết nhiều hơn về vấn đề này). Mình chọn cách dùng transaction để xử lý, do đó cũng bỏ ra khá nhiều thời gian để tìm hiểu về lý thuyết, hy vọng rằng với bài viết này mình có thể giúp c...