Ruby on rails tags

TechBlog

7 sai lầm chết người của Ruby developer với metaprogramming

Đối với 1 Ruby developer hay với các ngôn ngữ khác, bạn dành khoảng 90% thời gian cho các hoạt động liên quan tới đọc code và maintain. Với một khoảng thời gian dài dành cho những tác vụ này, điều quan trọng là đảm bảo rằng mọi thứ bạn làm (và code) đều hiệu quả. Trong suốt quá trình đó có lẽ ít...