Ruby tags

TechBlog

Thiết lập máy in nhiệt POS/EPS để in trực tiếp qua mạng Lan với Ruby

Trong quá trình nghiên cứu và làm việc thì mình có gặp một số vấn đề đó là kết nối đến máy in hóa đơn nhiệt . Sau khi tìm hiểu và hoàn thiện nó thì mình muốn tóm tắt lại các bước làm để các bạn có thể hình dung ra việc kết nối đến một thiết bị ngoại vi thông qua mạng Lan là như thế nào nhé.

TechBlog

Tổng hợp các cách tối ưu code Ruby on Rails hiệu quả - P1

Trong quá trình phát triển web với Ruby on Rails, mình nhận ra khía cạnh optimize code trong rails là rất quan trọng, bởi vì để web được viết bởi rails chạy nhanh hơn, và người sử dụng có một trải nghiệm tốt hơn, chúng ta chắc chắn phải tối ưu code của mình. Bài viết này với mục đích tổng hợp các...