TechBlog

Room Persistent Library - SQLite abstraction layer for Android

Context Trong xu hướng lập trình mobile hiện đại, càng lúc người ta càng chú trọng đến trải nghiệm người dùng (UX). Một ứng dụng tốt không chỉ là một ứng dụng đầy đủ chức năng, làm được những thứ "vi diệu" mà còn phải đáp ứng được trải nghiệm tốt cho người dùng. Để làm được điề...