TechBlog

Restful API trong 5 phút

Restful hiện đang là thuật ngữ được sử dụng thường xuyên trong lập trình web và việc hiểu rõ được thuật ngữ này là rất quan trọng. Bài viết này sẽ giúp bạn nắm vững được Restful là gì, tại sao cần tới nó và nó được áp dụng vào việc thiết kế ứng dụng web như thế nào.