TechBlog

Thế nào là MVC Framework ? Điểm khác biệt của nó so với React

MVC Framework MVC Framework trong javascript là một framework cho JS sử dụng mô hình MVC. Vậy mô hình MVC là gì Như bạn đã biết, tên của mô hình MVC được dựa trên từng thành phần chính của nó: Model: chứa các model của dữ liệu ứng dụng, View sẽ render Model cho một đại diện thích...

TechBlog

RxJS nhập môn

Đây là bài viết mình dich lại từ bài viết tiếng Nhật 「RxJS」初心者入門 – JavaScriptの非同期処理の常識を変えるライブラリ Dịch nôm na là RxJS - 1 thư viện thay đổi những nhận thức chung về xử lý bất đồng bộ của Javascript. Trong quá trình dịch thì mình lược bỏ đi các phần không cần thiế...