TechBlog

[RAILS] TÌM HIỂU VỀ SESSION VÀ CÁCH THỨC LƯU TRỮ SESSION DATA

1. Session là gì ? Session là được hiểu là 1 phiên làm việc trong đó người sử dụng giao tiếp với 1 ứng dụng. Session bắt đầu khi người sử dụng truy cập vào ứng dụng lần đầu tiên, và kết thúc khi người sử dụng thoát khỏi ứng dụng. Một session thường được gắn với 1 mã số định danh (Session...

TechBlog

MỘT VÀI MẸO ĐỂ CẢI THIỆN HIỆU SUẤT TRONG RAILS

Hiệu suất của Ruby on Rails chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, đặc biệt là cấu hình của máy chủ triển khai . Tuy nhiên, các đoạn mã có thể tạo ra một sự khác biệt lớn dù trang web của bạn chậm hoặc đáp ứng cao. Trong bài viết này,tôi xin giới thiệu với các bạn 1 vài cách để làm tăng hiệu su...