TechBlog

NOSQL DATABASE – RIAK

1. NoSQL Database NoSQL database bao gồm rất nhiều phương pháp lưu trữ cơ sở dữ liệu, có thể đáp ứng nhu cầu tăng nhanh về khối lượng dữ liệu lưu trữ của người dùng trong khi hiệu năng, tần suất truy cập vẫn được đảm bảo. Khác với kiểu cơ sở dữ liệu dạng mối quan hệ (Relational database)...

TechBlog

Sign in with Omniauth-facebook and Omniauth-twitter

Bài viết sau hướng dẫn dùng các gem devise và omniauth nhằm mục đích dùng các tài khoản từ mạng xã hội để đăng ký tài khoản tại trang web của bạn. Để hiểu được bạn viết này kiến thức tối thiểu của bạn là đã biết gem devise trước đó hoặc bạn có thể đọc tài liệu về devise ngay bây giờ tại