TechBlog

Cải thiện hiệu suất của ứng dụng rails với cơ sở dữ liệu

Mở đầu: Hiệu suất là một vấn đề ưu tiên lớn cho bất kỳ nhà phát triển nào. Tuy nhiên hầu hết mọi người thường phớt lờ về nó cho cho đến khi xẩy ra một problem nào đó liên quan hiệu năng ứng dụng của mình . Hiệu suất nên là một vấn đề mà chúng ta luôn phải đặt lên hàng đầu khi phát triển...