TechBlog

AWS SNS - Mobile Push Notification Service for Ruby on Rails

Tại sao chúng ta cần sử dụng notification service cho Ruby on Rails Ruby on Rails sử dụng phương thức HTTP - giao thức không trạng thái dựa trên yêu cầu đáp ứng để giao tiếp với người dùng cuối. Người dùng sẽ gửi yêu cầu tới server và nhận lại dữ liệu cần thiêt. Phương thức này đơn giản...

TechBlog

Interactor Design Pattern trong Ruby (Phần 1)

Lời nói đầu Thường thì, mình khá là ghét bắt đầu một bài viết thẳng thừng với một đoạn code nào đó. Nhưng, thực sự đây lại là cách tốt nhất để cho bạn thấy vấn đề và sau đó là đưa ra 1 giải pháp rõ ràng cho nó (ít nhất là đúng trong bài viết này đã) Thôi không lan man nữa, chúng ta h...

TechBlog

Tạo ứng dụng Rails với database có sẵn

Trong bài viết lần này, mình sẽ giới thiệu với các bạn cách tạo một Rails app với một database có sẵn. Điều này rất có ích trong một số trường hợp như: bỗng nhiên bạn muốn thay đổi ứng dụng của mình được viết bằng Rails trong khi trước đó đang viết trên 1 nền tảng khác, hoặc trong trường hợp thiế...