TechBlog

3 lỗi thường gặp trong ứng dụng Rails và cách phòng tránh

1. ActionController::RoutingError Chúng ta bắt đầu với lỗi cơ bản của bất kỳ ứng dụng web nào, lỗi 404 phiên bản Rails. Lỗi này nghĩa là người dùng đã request một URL không tồn tại trong ứng dụng của bạn. Bạn cần phải khai báo đúng controller để xử lý url người dùng nhập vào trong file