Rails tags

TechBlog

Tạo ứng dụng Rails với database có sẵn

Trong bài viết lần này, mình sẽ giới thiệu với các bạn cách tạo một Rails app với một database có sẵn. Điều này rất có ích trong một số trường hợp như: bỗng nhiên bạn muốn thay đổi ứng dụng của mình được viết bằng Rails trong khi trước đó đang viết trên 1 nền tảng khác, hoặc trong trường hợp thiế...

TechBlog

Cải thiện hiệu suất của ứng dụng rails với cơ sở dữ liệu

Mở đầu: Hiệu suất là một vấn đề ưu tiên lớn cho bất kỳ nhà phát triển nào. Tuy nhiên hầu hết mọi người thường phớt lờ về nó cho cho đến khi xẩy ra một problem nào đó liên quan hiệu năng ứng dụng của mình . Hiệu suất nên là một vấn đề mà chúng ta luôn phải đặt lên hàng đầu khi phát triển...