QA tags

TechBlog

Những điểm khác nhau chính giữa thiết bị thật và thiết bị giả lập/ mô phỏng trong kiểm thử phần mềm

Kiểm thử trên thiết bị thật Kiểm thử trên thiết bị thật cho phép chúng ta chạy các ứng dụng di động của mình và kiểm thử chức năng của nó. Việc thực hiện kiểm thử trên thiết bị thật đảm bảo với bạn rằng ứng dụng của bạn sẽ hoạ...