TechBlog

3 cách lưu trữ và truy cập nhiều hình ảnh trong Python - Phần 1

Tại sao bạn muốn biết thêm về cac cách lưu trữ và truy cập hình ảnh khác nhau trong Python ? Nếu bạn phân chia một số hình ảnh  theo màu sắc hoặc phát hiện từng khuôn mặt một bằng cách sử dụng OpenCV, thì bạn không cần phải lo lắng về điều đó. Ngay cả khi bạn sử dụng Thư viện hìn...