TechBlog

Sử dụng Broadcast trong Larvel xây dựng ứng dụng chat box

Có khi nào bạn nghĩ đến việc tự xây dựng cho mình một ứng dụng có khả năng nhắn tin như Facebook Messenger, Zalo...Đối với bản thân mình suy nghĩ này xuất phát từ những ngày mình biết đến Laravel có một phần rất hay là Broadcasting. Với việc sử dụng những tính năng của Laravel như là Event, Broad...