PHP tags

TechBlog

Tôi đã sử dụng PhpStorm như nào?

Nếu ví một lập trình viên như một người nông dân thì code editor và IDE (Integrated Developement Enviroment) được coi như là cái cuốc, cái máy cày. Để đạt được năng suất làm việc cao nhất có thể, người “nông dân” không những cần những nông cụ tốt mà cần phải biết tận dụng tối đa công dụng của chú...

TechBlog

Sử dụng mã hóa UTF-8 với PHP và MySQL

Đối với một lập trình viên PHP hay MySQL, mọi thứ có vẻ khá dễ dàng và thoải mái khi làm việc với dữ liệu chỉ gồm các ký tự tiếng Anh. Cho đến khi bạn vướng vào sự rắc rối của mã hóa UTF-8 trong xử lý ngôn ngữ không phải tiếng Anh. Nói sơ lược về mã hóa UTF-8 thì đây là một kiểu mã hóa ký tự...