TechBlog

Docker-Compose: Dựng môi trường cho Ứng dụng Laravel

Sức phát triển của Docker cũng như mức độ phổ cập của nó hiện nay thì chắc tôi cũng không cần phải bàn luận thêm ở đây nữa. Trong bài viết này tôi sẽ tập trung vào trình bày cách để giúp các bạn xây dựng được môi trường chạy một ứng dụng Laravel thông qua service Nginx sử dụng Docker-composer.

TechBlog

Lập trình giúp chúng ta thoải mái hơn? (tiếp)

Tình hình là thời gian gần đây download phim trên torrent có vẻ khó khăn hơn rất nhiều, và subtitle tiếng Việt cho mấy phim cũ cũ lại càng ít đi, không hiểu cái thằng subscene nó xóa sub đi làm gì không biết :-s Sau khi tìm được cái torrent nhiều seed, vất cả cắm máy, xong rồi lên subscene...