TechBlog

Laravel 5 Elixir

Trong các tính năng mới của Laravel 5 thì với mình mình chú ý nhất đến Elixir. Việc tích hợp GULP vào core của Laravel 5 khiến cho việc thao tác với js, css dễ dàng và thuận tiện hơn rất nhiều. Laravel Elixir cung cấp cách làm mới sáng sủa cùng với fluent API nhằm thực hiện các công vi...