TechBlog

3 vấn đề về hiệu năng trong JavaScript mà bạn nên cân nhắc

Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu tôi nói rằng những thứ bạn đã học là không đúng? Điều gì sẽ xảy ra khi bạn hào hứng học những tính năng mới nhất của ECMAScript mà không hề biết đến những cái bẫy về hiệu năng tiềm tàng, được ẩn giấu sau những dòng code tưởng chừng gọn đẹp đó? Câu chu...