TechBlog

3 vấn đề về hiệu năng trong JavaScript mà bạn nên cân nhắc

Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu tôi nói rằng những thứ bạn đã học là không đúng? Điều gì sẽ xảy ra khi bạn hào hứng học những tính năng mới nhất của ECMAScript mà không hề biết đến những cái bẫy về hiệu năng tiềm tàng, được ẩn giấu sau những dòng code tưởng chừng gọn đẹp đó? Câu chu...

TechBlog

Tìm hiểu các kiểu dữ liệu trong Javascript

Giới thiệu Kiểu dữ liệu được dùng để phân loại 1 kiểu dữ liệu cụ thể trong ngôn ngữ lập trình. Ví dụ, 1 số và 1 chuỗi ký tự có kiểu dữ liệu khác nhau sẽ được Javascript sử lý khác nhau. Điều này quan trọng vì loại dữ liệu cụ thể mà bạn sử dụng sẽ xác định giá trị nào bạ...

TechBlog

Tìm hiểu về DOM - Document Object Model(p4-Làm thế nào để Traverse DOM)

Giới thiệu Hướng dẫn trước trong loạt bài này, Cách truy cập các phần tử trong DOM, bao gồm cách sử dụng các phương thức dựng sẵn của đối tượng tài liệu để truy cập các phần tử HTML theo ID, class, tag name, and query selectors. Chúng ta biết rằng DOM được cấu trúc như một cây...