Javascript tags

TechBlog

A blazing fast web bundler with zero configuration

Webpack có lẽ là web bundler đang được sử dụng phổ biến nhất với cộng đồng cực lớn với đủ loại plugin/loader cho bạn dùng. Tuy nhiên, khi bạn cần làm một cái POC nho nhỏ hay một project cỡ nhỏ thì webpack thực sự quá cồng kềnh. Phải cài cả đống package, rồi lại còn config nữa. Vì vậy hôm nay chún...