TechBlog

Swift_Tetris game - Part 6

Thiết lập thao tác điều khiển cho người chơi Trong bài trước ta đã hoàn thành việc tạo login và rule cho game. Bài này ta sẽ thực hiện việc tạo tương tác giữa người chơi và game bằng cách thực hiện các động tác chạm tay vào màn hình cảm ứng. Các khối hình sẽ di chuyển thế nào, xoay ra sa...

TechBlog

Flashcard ứng dụng thuật toán SuperMemo (Phần 1 + 2)

1. Giới thiệu 1.1. Flashcard Flashcard hoặc Flash Card là loại thẻ mang thông tin (từ, số hoặc cả hai), được sử dụng cho việc học bài trên lớp hoặc trong nghiên cứu cá nhân. người dùng sẽ viết một câu hỏi ở mặt trước thẻ và một câu trả lời ở trang sau. Người ta thường dùng flash...

TechBlog

Xây dựng app nhắc nhở công việc với Notifications

Trong bài tìm hiểu này chúng ta sẽ xây dựng 1 ứng dụng nhắc nhở công việc sử dụng Notifications. Ứng dụng cho phép người dùng đặt các công việc cần phải làm và cài đặt một lời nhắc nhở. Tại một thời điểm cụ thể, thì một cái thông báo để nhắc nhở người dùng làm cái cái công việc đã được ghi chú tr...