TechBlog

Deploying ứng dụng trên thiết bị iOS với Apple ID Free

Một trong những vấn đề được nhắc đến khá nhiều từ những developer muốn phát triển dụng di động cho iOS, đó là phải chăng cần phải có một tài khoản Apple Developer 99$/năm. Không, bạn có cần đến một tài khoản Apple trả phí để triển khai sản phẩm của mình trên App Store nhưng tin vui là...