ios tags

TechBlog

[iOS] [Swift] Tổng hợp tất cả từ khóa trong ngôn ngữ Swift (Part 1)

Khi học 1 ngôn ngữ mới, thì việc học, hiểu và biết cách sử dụng từ mới là điều bắt buộc với bất cứ ai. Ngôn ngữ Swift cũng vậy, nó cũng có những keywords mà chúng ta đều cần phải học và nắm vững để có thể lập trình iOS bằng ngôn ngữ Swift. Trong bài viết này mình xin phép được dịch lại 1 bài tổng...

TechBlog

Seperation of concern với protocol trong Swift

Separation of concerns (SOC) là một nguyên lý quan trọng và cơ bản trong việc thiết kế và kiến trúc phần mềm. Ý tưởng của nguyên lý này rất đơn giản, đó là mỗi một object chỉ nên biết và thực thi công việc của chính nó. Tuy nhiên thì mặc dù nguyên lý là đơn giản như vậy nhưng việc áp dụng nó thì...

TechBlog

Cách xử lý notification với chế độ background

Thông báo đẩy iOS đã phát triển rất nhiều trong nhiều năm, từ việc bắt đầu bằng việc 1 chuỗi thông báo đến thiết bị thì ngày nay chung ta đã có thể tuỷ chỉnh các hành động, đa ngôn ngữ và chế độ background Bài đăng này là để giải thích điều gì sẽ xảy ra khi gửi thông báo đến 1 thiết bị.

TechBlog

Using the factory pattern to avoid shared state

Shared state là một bug phổ biến của hầu hết các app. Nó xảy ra khi bạn có nhiều thành phần của system rely state có thể thay đổi. Bug thường xuất hiện từ việc xử lý không chính xác những thay đổi đối với shared state thông qua hệ thống. Trong bài viết này, ta sẽ xem xét làm sao để tránh shar...

TechBlog

[React Native] Gesture Responder System

Với các ứng dụng mà việc xây dựng giao diện tầng tầng lớp lớp các view, trong khi đó yêu cầu của phần mềm các view chồng lên nhau này lại có những khả năng điều khiển sự kiện touch trên màn hình khác nhau. Vấn đề này luôn làm cho các lập trình viên phải đau đầu với những câu hỏi như: khi nào thì...