TechBlog

Cú Pháp jQuery

Cú Pháp Trong jQuery Với jQuery bạn chọn các phần tử HTML và thực hiện "các hành động" trên chúng. jQuery được thiết kế riêng để lựa chọn các phần tử HTML và thực hiện một số hành động trên các phần tử Cú pháp cơ bản là: $(selector).acti...