TechBlog

Hội nghị Developer Circles Hanoi F8 Meetup by Facebook có gì?

Vì đang theo ReactJS và có định hướng học chắc xong nhảy sang React Native, đồng thời cũng nhận ra cái thế mạnh của React(tất) nên mình đăng kí tham gia hội nghị F8 Meetup. Và đây là những điều mình đã thu hoạch được trong buổi hôm nay. Mình xin viết về những điều nghe được. Có gì sai sót về tên...