TechBlog

StackOverflow công bố báo cáo khảo sát Lập trình viên 2019: Python là ngôn ngữ phát triển nhất, VSCode là IDE phổ biến nhất, Elon Musk là người có ảnh hưởng nhất...

*** Ngày 10/04/2019, StackOverflow đã công bố báo cáo khảo sát Lập trình viên 2019 trên trang chủ đồng thời mail kết quả trên tới từng Lập trình viên qua email đã đăng kí account trên website.