TechBlog

Upload image in angular 2 and rails

Intro Việc gửi dữ liệu JSON được tạo ra từ các chuỗi string tới một API hầu như thật dễ dàng để chúng ta dễ hiểu. Nhưng đối với việc gửi các tệp bao gồm nhiều dòng dữ liệu nhị phân với các định dạng khác nhau thì sao? Chúng sẽ có một cách tiếp cận khác để gửi tệp lên API. Tôi sẽ dùng phu...

TechBlog

Những điểm nổi bật và ưu điểm của Angular 2

Em xin chia sẻ về một số điểm nổi bật và ưu điểm về Angular2 mà em biết: Với sự nổi lên của React do Facebook phát hành, Angular cũng chuyển mình thay đổi với một phiên bản mới hoàn toàn kèm với nhiều sự thay đổi cũng như những tích hợp mới để trở nên mạnh mẽ hơn nữa với lời hứa của Google...

TechBlog

Debugging Angular 2 applications

Mặc dù Angular 2 còn khá mới mẻ, nhưng có khá nhiều kỹ thuật và phương pháp debug mà bạn có thể sử dụng. Bài hướng dẫn này sẽ tóm tắt tổng quan về các cách debug một ứng dụng Angular 2. Trong số hầu hết các phương pháp sẽ được trình bày dưới đây, công cụ được khuyến khích sử dụng đó chính là...