TechBlog

Cùng học Kotlin Coroutine, phần 1: Giới thiệu Kotlin Coroutine và kỹ thuật lập trình bất đồng bộ

I. Đặt vấn đề Xưa nay, các dev luôn phải đối mặt với một vấn đề cần giải quyết là làm thế nào để ứng dụng không bị block UI, tắc nghẽn khiến cho user ko thể thao tác tiếp tục được. Thực tế việc này rất dễ xảy ra khi chạy 1 tác...