TechBlog

Yêu cầu Permissions Runtime sử dụng thư viện Dexter

Tất cả chúng ta đều biết rằng Android Marshmallow đã giới thiệu về runtime permissions cho phép người dùng cho phép hoặc từ chối bất kỳ quyền nào trong thời gian chạy. Việc thực thi runtime permissions là một quá trình tẻ nhạt và nhà phát triển cần phải viết rất nhiều mã code chỉ để có được một q...

TechBlog

Fragment và cơ chế BackStack và sử dụng fragment hiệu quả nhất P1

Với việc càng ngày càng nhiều mẫu mã thiết bị Android ra đời thì người ta đã nghĩ ra những cách khác nhau để bố trí giao diện ứng dụng sao cho phù hợp để tận dụng diện tích màn hình. Một trong số đó là Fragment. Bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nó. Fragment là gì? Vò...