android tags

TechBlog

Tạo Recyclerview adapters awesome với MultiViewAdapter

Hiện tại Recyclerview đã trở thành một widget quan trọng và phần lớn các app Android đều sử dụng. Nó là một công cụ mạnh mẽ, rất tiện lợi và có thể cover hầu hết các case mà lập trình viên muốn. Tuy nhiên vì sự linh hoạt của nó nên lập trình viên có thể vấp phải một vài khó khăn khi tạo adapter.