android tags

TechBlog

Face Detection with Mobile Vision API

Gần đây chúng ta đã quá quen với các kỹ thuật xử lý hình ảnh đặc biệt vấn đề nhận dạng hình ảnh. Các hãng sản xuất điện thoại đua nhau trình diễn các công nghệ về nhận dạng khuôn mặt và ứng dụng của nó vào bảo mật, vào các tính năng đầy hấp dẫn. Và để không bị lạc hậu quá với thời đại, sau đây mì...

TechBlog

Cách nhận biết các hoạt động ngoài thực tế của user bằng thiết bị Android

I> Dẫn nhập Đã bao giờ bạn nảy ra ý tưởng thiết kế một ứng dụng có khả năng thay đổi tính năng dựa trên các hoạt động khác nhau của người dùng? Để hiện thực ý tưởng này, chúng ta phải có những tính toán phức tạp dựa trên các thông số trả về từ các cảm biến để có thể nhận biết...