mvc

Suy nghĩ vẩn vơ Redis

Hôm nay tình cờ nghiền ngẫm về một động tác lập lại liên tục là khi thêm vào một sản phẩm mới . Việc đầu tiên sẽ tiến hành kiểm tra sản phẩm đó đã tồn tại trong table chưa ? (1). Nếu một ngày người nhập liệu nhập 100 sản phẩm mới đồng nghĩa việc query 100 lần . Vậy vấn đề xảy ra.

  • Nếu database lớn
  • lượng người sử dụng càng phình to ra.

Mình xà quần trên mạng và tìm hiểu Redis.

Như vậy cách thức mình áp dụng như sau:

  • mỗi lần lưu sản phẩm mới đồng thời sẽ save về hai chỗ . Một trên database , hai trên Redis.
  • Khi search kiểm tra sản phẩm đó tồn tại hay không thì chỉ việc search trên Redis giảm tải tài nguyên khi truy vấn dữ liệu trên database.

Đó về khái niệm nhưng về hiện thực trên code.Sẽ làm với dạng event ( rối mù không hiểu bên web làm được không ? giống lập trình sự kiện trên MFC ), ngoài ra còn bảo đảm được tính trọn vẹn dữ liệu khi ghi xuống. Đồng thời một lúc phải ghi đc trên Database và Redis. Nhưng nếu giả sử sự cố Redis ghi không đc nhưng bắt buột phải ghi trên Databse được. Và tính tới trường hợp nếu search dữ liệu trên Redis không được thì phải search trên Database.

Ngoài tính năng vừa nghĩ ra Redis còn giúp ích gì nữa trong việc giảm tải bớt cho database nhỉ ?

Registration Login
Sign in with social account
or
Lost your Password?
Registration Login
Sign in with social account
or
A password will be send on your post
Registration Login
Registration