Selenium

Cách download và cài đặt Selenium WebDriver

Như ở bài tước mình đã giới thiệu với các bạn tổng quan về selenium. Hôm nay mình sẽ đi vào hướng dẫn cụ thể cách cài đặt của Selenium WebDriver.

1. Cài đặt Java vào máy tính

Đầu tiên chúng ta download và cài đặt Java Software Development Kit (JDK) theo dduowgf link sau và làm theo các bước: https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html Tiếp tục: Phiên bản JDK này đi kèm với Java Runtime Environment (JRE), vì vậy bạn không cần phải tải xuống và cài đặt JRE riêng.

2. Cài đặt Eclipse IDE

Hãy download bản mới nhất của Eclipse IDE for Java Developers ở link này: https://www.eclipse.org/downloads/packages/release/neon/2/eclipse-ide-java-developers Hãy chọn đúng phiên bản tương ứng với Windown 32 bit hoặc 64 bit. Bạn tải về và giải nén nó ra.

3. Cài đặt Selenium Java Client Driver

Để download Selenium Java Client Driver, bạn có thể download tại đây: https://www.seleniumhq.org/download/ , ban sẽ thấy có nhiều ngôn ngữ cho bạn lựa chọn, nhưng ở đây mình sẽ chọn ngôn ngữ Java.

Bạn sẽ tải xuống file này có tên “selenium-java-3.141.59.zip”, sau đó bạn giải nén nó ra trên ổ C của bạn. Thư mục này chứa tất cả các tệp JAR mà sau này chúng ta sẽ nhập trên Eclipse.

4. Cấu hình Eclipse IDE với WebDriver

  1. Khỏi chạy file “eclipse.exe” ở trong folder mà chúng ta đã giải nén ở bước 2.

  2. Khi yêu cầu chọn workspace, bạn chỉ cần chọn giá trị mặc định của nó.

  3. Tạo new project: File > New > Java Project. Name the project as "newproject".

Một cửa sổ pop-up sẽ mở ra nhập các thông tin cần thiết:

Tiếp đến, click chuột phải vào project vừa được tạo. Chọn New > Package -> Đặt tên cho Package.

Sau đó chúng ta tạo một lớp Java class mới bằng cách click chuột phả vào newPackage -> New -> Class -> sau đó điền các thông tin:

Bây giờ add selenium WebDriver's vào Java Build Path

  1. Click chuột phải vào demoSelenium -> chọn Properties
  2. Trên hộp thoại Properties -> chọn "Java Build Path"
  3. Click vào Libraries tab, và sau đó
  4. Click vào "Add External JARs.." -> chọn các file JAR để add vào

Chọn tất cả các file trong libs folder và cả ngoài libs folder.

Cuối cùng click vào “Apply and Close”

Chúng ta đã thêm thành công các thư viện Selenium vào project của chúng ta.

Đến đây tôi đã chỉ cho các bạn cách cài đặt Selenium WebDriver. Ở những bài tiếp theo chúng ta sẽ đi vào thực hành demo với nó. Chúc các bạn sẽ có những trải nghiệm với Selenium WebDriver.

Tài liệu tham khảo: https://www.guru99.com/installing-selenium-webdriver.html

Registration Login
Sign in with social account
or
Lost your Password?
Registration Login
Sign in with social account
or
A password will be send on your post
Registration Login
Registration