PHPUnit

Cách cài đặt Phpunit trên centos 6.5 & php 5.3

Cách cài đặt như sau:

Bước 1: SSH vào server centos

(Nếu sử dụng vagrant thì dùng lệnh vagrant ssh)

Bước 2: Download file phpunit4.8

Sử dụng đoạn command sau:

wget https://phar.phpunit.de/phpunit-4.8.9.phar

Bước 3: Cài đặt phpunit

Sử dụng đoạn command sau:

chmod +x phpunit-4.8.9.phar
sudo mv phpunit-4.8.9.phar /usr/local/bin/phpunit

Bước 4: Test thử
Chạy command sau thấy có ra kết quả : “PHPUnit 4.8.9 by Sebastian Bergmann and contributors.” Thì là OK

phpunit --version

Nêu tại bước 4 mà bạn không chạy được phpunit thì chúng ta lại phải check lại xem biến môi trường của máy ảo đã cài đúng chưa
(Cái này chỉ bị với 1 số máy)

Trong command line của máy ảo gõ lênh

echo $PATH

Nếu kết quả trả về mà không tồn tại chuỗi : /usr/local/bin
thì nghĩa là trong Path đang thiếu, hãy xử lý thêm /usr/local/bin vào biến môi trường

PATH=$PATH:/usr/local/bin

Sau đó thử gõ lại lệnh xem OK chưa nhé.

phpunit --version
Registration Login
Sign in with social account
or
Lost your Password?
Registration Login
Sign in with social account
or
A password will be send on your post
Registration Login
Registration