Blockchain

Blockchain : Sự khác nhau giữa PoW và PoS

Khi nói về thế giới tiền điện tử , chắc hẳn bạn đã nghe nói về Mining, đặc biệt là 2 giao thức Proof of Work và Proof of Stake. Trong bài viết này , mình sẽ phân tích 2 khái niệm cơ bản PoW (Proof-of-Work) và PoS (Proof-of-Stake) để hiểu sự khác biệt, ưu và nhược điểm của cả 2 giao thức được sử dụng cho việc khai thác tiền điện tử (Cryptocurrency Mining) .

Proof-of-Work (PoW) là gì?

Hiện tai đang có rất nhiều đồng tiền mã hóa đang sử dụng hệ thống này , nhưng mình sẽ lấy ví dụ điển hình như Bitcoin.

Quá trình khai thác được sử dụng để xác nhận các giao dịch Bitcoin xảy ra trên toàn cầu . Tất cả các giao dịch trước đó được viết trong blockchain, và để đảm bảo mọi thứ được viết trong blockchain là đúng , nó cần một hệ thống xác nhận rằng có một giao dịch đã diễn ra tại một thời điểm cụ thể .

PoW là một giao thức được thiết kế chủ yếu để ngăn chặn các cuộc tấn công mạng (trên thực tế , nó sẽ tốn một khoản chi phí rất lớn để cố gắng tấn công , nhiều hơn những gì mà một người nào đó kiếm được từ nó ) , và nó cũng cho phép sự đồng thuận phân tán của các giao dịch “Không đáng tin cậy” .

Có được sự đồng thuận phân tán có nghĩa là bạn không cần sự tin tưởng hay sự tham gia của bên thứ ba để gửi hoặc nhận tiền trực tuyến . Bạn chỉ cần xác minh rằng giao dịch thành công bằng việc đảm bảo rằng nó được viết trong mạng lưới blockchain .

Đặc biệt PoW là cần thiết để giải quyết các bài toán khó, quá trình đó nó được gọi là Mining, được sử dụng để viết ra một nhóm giao dịch mới chưa đáng tin trong blockchain

Một giao dịch Bitcoin được xảy ra khi nào , trên thực tế , đây là những gì nó sẽ xảy ra :

  • Tất cả các giao dịch chưa được xác minh đều được “gộp lại” trong một cái gọi là “block”.
  • Người khai thác sẽ kiểm tra xem giao dịch đó có hợp pháp hay không : để làm điều đó họ phải giải quyết một bài toán tương đối phức tạp .
  • Người khai thác đầu tiên giải được sẽ được thưởng Bitcoin thông qua giao thức .
  • Giao dịch cuối cùng được viết trong blockchain public .

Tìm kiếm giải pháp về cơ bản nó như một trò chơi , người giải được nhanh nhất sẽ nhận được phần thưởng , và kiểm tra xem giải pháp đó là chính xác , dễ dàng và minh bạch .Người khai thác không thể gian lận trong hệ thống bởi vì họ sử dụng nguồn thực tế để xử lý các giải pháp này .

Trong thực tế , có một lượng lớn năng lượng và máy móc cụ thể gọi là ASICs những thứ cần để có thể khai thác .

Đây là vấn đề chính xảy ra với POW : các tài nguyên này cần đòi hỏi nhiều năng lượng để chạy để chạy trên các siêu máy tính để tính toán một số giải pháp tiềm năng .

còn nữa .....

Registration Login
Sign in with social account
or
Lost your Password?
Registration Login
Sign in with social account
or
A password will be send on your post
Registration Login
Registration