Tech Blogger: Tech Blog

PHP gửi SMS brandname với dịch vụ của 1SMS.VN

CHIA SẺ CÙNG BẠN BÈ
6 Flares 6 Flares ×

Gần đây, dịch vụ SMS xuất hiện rầm rộ với các hạng mục như SMS Gateway, SMS Hosting, mà đặc biệt chúng ta thấy nhiều nhất là SMS Brand Name. SMS Brane Name là gì? Nó là dịch vụ dành cho doanh nghiệp, tổ chức, giúp họ có thể nhắn tin đến số di động của bạn với một tên thương hiệu thay vì số điện thoại dài, khó nhớ và không ấn tượng gì.

Thành phần sử dụng hiện tại ở Việt Nam hiện nay thường là các ngân hàng lớn, trung tâm mua sắm…họ dùng SMS Brand Name như một công cụ Marketing, quảng bá hình ảnh đến khách hàng rất hiệu quả.

Với nhu cầu đó, ở Việt Nam cũng như trên thế giới có nhiều nhà cung cấp dịch vụ SMS Brand Name. Hôm nay Tech Blog sẽ chọn nhà cung cấp One SMS (1SMS.vn) để đưa vào ví dụ cụ thể.

sms brand name PHP gửi SMS brandname với dịch vụ của 1SMS.VN lap trinh vien lap trinh php

Trước tiên, bạn cần đăng ký dịch vụ, có thể là One SMS hoặc bất cứ đơn vị nào. Xin lưu ý hãy hỏi kỹ xem nhà cung cấp có hỗ trợ API hay không ? API chính là việc hỗ trợ kết nối từ xa đến dịch vụ bạn đang sử dụng, đặt lệnh cho nó làm các thao tác như ý muốn, giúp bạn có thể tích hợp SMS vào hệ thống sẵn có của bạn một cách dễ dàng.

Và Tech Blog dùng ngôn ngử PHP để viết một đoạn code có chức năng gửi tin nhắn đi đến một số điện thoại chỉ định với nội dung soạn sẵn.

Tham khảo API của One SMS:

1. Địa chỉ URL Web Services

http://1sms.vn:8080/wsPartnersPrincipal/service.asmx

2. Mô tả các WebMethod

SendMT( user, pass, sms, senderName, phone, isFlash, isUnicode)

<soap:Body>
  <SendMT xmlns="http://1sms.vn/">
    <user>string</user>
    <pass>string</pass>
    <sms>string</sms>
    <senderName>string</senderName>
    <phone>string</phone>
    <isFlash>boolean</isFlash>
    <isUnicode>boolean</isUnicode>
  </SendMT>
</soap:Body>

Trong đó:

 • user: Tài khoản API SMS Band Name
 • pass: Mật khẩu API SMS Brand Name
 • sms: Nội dung tin nhắn gửi đi
 • senderName: Thương hiệu Brand Name sẽ hiển thị
 • phone: Số di động người nhận
 • isFlash: Tin nhắn có lưu trong hộp tin gửi trên hệ thống hay không (true/false – nên chọn false)
 • isUnicode: Tin nhắn có dấu hay không (true/false)

Một số lưu ý của One SMS API:

 • Username / password kết nối webservice, set quota liên hệ với kỹ thuật SMS Brandname để được cung cấp.
 • Đối tác cần cung cấp danh sách địa chỉ IP servers kết nối tới web service 1sms.vn
 • Lưu lượng gửi tin nhắn là 5 SMS / 1ms.
 • Giới hạn gửi tin đi là 459 kí tự / 3 bản tin , không dấu bao gồm cả khoảng trắng. Không cho phép gửi các tin chứa các kí tự đặc biệt copy từ chương trình word, excel hoặc các chương trình khác ( có AutoCorrect ). Nếu tin nhắn chứa ký tự đặc biệt sẽ được tính là tin Unicode, tối đa 201 ký tự / 3 bản tin.
 • Có hỗ trợ tin nhắn dài hơn 160 kí tự trong trường hợp cần thiết ( tin nhắn dài ) hoặc tin Tiếng Việt tuy nhiên cách tính tiền sẽ khác so với tin Tiếng Anh không dấu và nhỏ hơn 160 kí tự.
 • Đối tác sẽ được cấp Quota theo yêu cầu khi cần thiết để gửi tin. Tin nhắn sẽ không được gửi đi khi quota đã hết

Sử dụng code PHP để gửi SMS Brand Name:
Dựa vào API trên, chúng ta có thể viết 1 ứng dụng bằng PHP để gửi tin nhắn đi. Trong trình bày của API theo dạng SOAP, bạn có thể tìm và tải về thử viên NuSOAP để dùng. Còn trong ví dụ này Tech Blog dùng PHP Curl đơn thuần:


		
		
		
	
	
	
		<?php 
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://1sms.vn:8080/wsPartnersPrincipal/service.asmx/SendMT");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
$data = array(
    'user' 		=> 'techblog',
    'pass' 		=> 'techblog-pass',
    'sms' 		=> 'Noi dung tin nhan gui di',
    'senderName' 	=> '1SMS.VN',
    'phone' 	=> '84937878787',
    'isFlash' 	=> 'false',
    'isUnicode' 	=> 'false'
);
foreach($data as $key => $value)
{
	$datapost .= $key . "=" . $value . "&amp;";
}
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded"));
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $datapost);
$output = curl_exec($ch);
print_r($output);
curl_close($ch);
?>

Sau khi cấu hình đầy đủ các thông số cần thiết vào đoạn code, bạn gửi thử và nhận về các giá trị kết quả:

 • “Successfull_” + id: Gửi thành công, id được sinh ra từ hệ thống 1sms
 • “Phone’s format is not valid 84983xxxxxx”: Đinh sạng phone sai
 • “BrandName is not exist”: Tên thương hiệu chưa cấp cho đối tác
 • “SMS content not valid”; Nội dung tin nhắn không hợp lệ
 • “IP Fail: ” + Partner_IP: Địa chỉ Ip của máy không được phép
 • “Password Fail or You to be Locked”: User/Pass không chính xác
 • “Quota remain not enough”: Lượng tin nhắn quota đã hết

Đây là đọan code đơn giản nhất nhưng bạn có thể viết thành một function sau đó có thể tích hợp vào bất kỳ hệ thống, mã nguồn nào và sử dụng. Nếu trong quá trình triển khai có thắc mắc, Tech Blog rất vui được hỗ trợ các bạn, hãy phản hồi bên dưới để nhận được sự trợ giúp nhanh nhất.

CHIA SẺ CÙNG BẠN BÈ

Các bài viết liên quan khác:

About Tech Blog

Chúng tôi, Tech Blog Team, những người yêu thích công nghệ, mong muốn tìm hiểu kiến thức về công nghệ thông tin và chia sẻ đến mọi người. Kiến thức không của riêng ai.